Alrekpodden

Alrek helseklynge skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. Denne podcasten skal bidra til å sette viktige saker på agendaen og gjøre pålitelig kunnskap tilgjengelig på en lett og engasjerende måte.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

Tuesday Jun 13, 2023

Når professor Claire Ghetti fikk helt andre resultater i en stor internasjonal RCT-studie om musikkterpi med premature, sammenlignet med erfaringene som foreldre og helsepersonell hadde, satt hun i gang med å utvikle et nytt forskningsdesign. Nå har hun fått midler til blatn annet å gjøre mikroabalyse der en transkriberer lyd, bevegelse og ansiktsuttrykk på foreldre, helsepersonell og premature babyer. Studien er brukerindentifisert og brukermedvirkningen står sentralt både i forksningen og i musikkterpistudien. Lytt til episoden og lær med om både brukermedvirkning i forskning, og musikken som terapiform, både i helsetjenestene og i hverdagen vår.

Friday May 26, 2023

Bli bedre kjent med noen av innlederne under Digital helsedager 2023 i podcastserien "Digital helse", spilt inn direkte under konferansedagene i mai. I denne episoden får du møte Randi Træland Hella og Eowyn Saus. Hella er rådgiver i Bergen kommune og prosjektleder i folkehelseprosjektet "Helsefremmende miljø på sosiale medier", mens Saus er representant i Ungdomsrådet i Bergen og brukermedvirker i samme prosjekt. Hella og Saus hører du i samtale med klyngefasilitator i Alrek helseklynge, Berit Angelskår.

Friday May 26, 2023

Bli bedre kjent med noen av innlederne under Digital helsedager 2023 i podcast spilt inn direkte under konferansedagene i mai. I denne episoden får du høre Monica Mæland som ny administrerende direktør i Bergen Næringsråd, i samtale med klyngefasilitator i Alrek helseklynge, Berit Angelskår.

Friday May 26, 2023

Bli bedre kjent med noen av innlederne under Digital helsedager 2023 i podcast spilt inn direkte under konferansedagene i mai. I denne episoden får du høre Per Kristian Vareide, kommunedirektør i Stavanger, i samtale med klyngefasilitator i Alrek helseklynge, Berit Angelskår.

Friday May 26, 2023

Bli bedre kjent med noen av innlederne under Digital helsedager 2023, i podcast spilt inn direkte under konferansedagene i mai. I denne episoden får du høre Stein Olav Skrøvseth, senterleder ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, i samtale med klyngefasilitator i Alrek helseklynge, Berit Angelskår.

Thursday May 25, 2023

Bli bedre kjent med noen av innlederne under Digital helsedager 2023, i denne podcasten spilt inn direkte under konferansedagene i mai. I denne episoden får du høre Adélie Dorseuil, prosjektleder i DigiUng i Helsedirektoratet, i samtale med klyngefasilitator i Alrek helseklynge, Berit Angelskår.

Thursday May 25, 2023

Bli bedre kjent med noen av innlederne på Digital helse-dager 2023, i denne podcasten spilt inn direkte under konferansedagene i mai. I denne episoden han du høre Trond Wistner, avdelingsdirektør for eHelse i KS og Johan Ronæs, administrerende direktør i Norsk helsenett, i samtale med klyngefasilitator i Alrek helseklynge, Berit Angelskår.

Thursday May 25, 2023

Bli bedre kjent med noen av innlederne på Digital helse-dager 2023, direkte innspilt under konferansedagene i mai. I denne episoden han du høre Trond Utne, konstituert leder av Helseplattformen, og Erik M. Hansen, direktør for e-helse, Helse Vest RHF, i samtale med klyngefasilitator i Alrek helseklynge, Berit Angelskår.

Thursday May 25, 2023

Bli bedre kjent med innledere på Digital helse-dager 2023 i denne podcasten, som spilles inn direkte under konferansen. I denne episoden møter du Gunnar Bovim, som leder av Helsepersonellkommisjonen.

Monday May 22, 2023

Bli med å varme opp til årets Digital helse-dager! Konferansen går av stabelen 24. og 25 mai 2023 - med nærmere 600 deltakere fra forskning, helsetjenester, interesseorganisasjoner og næringsliv. Vi samler dyktige folk på tvers av fag og sektorerer for å fremme den samhandlingen som må til for å løse dagens og fremtidens utfordringer innen helse. Konferansen har et rikfolding program og i denne episoden møter dere de tre initiativtakerne for konferansen, som er et resultat av å slå sammen THOM og KlinIKT-konferansene til en felles Vestlandskonferanse om digital helse.
Dere hører Berit Angelskår i samtale med programkomiteens leder, Hege Rob Moi, og arrangementskomiteens leder Janne Bjorheim Bøe. Disse tre representerer de tre hovedarrangørene for konferansen: Alrek helseklynge, Helse Bergen og Høgskulen på Vestlandet.
 

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320