Friday Feb 24, 2023

#3: Legevakt - Legens dilemma ved akuttinnleggelse

Skal den akutt syke pasienten legges inn på sykehus eller ikke? Dette er et av spørsmålene som legevaktleger står ovenfor daglig, og beslutningen kan ha avgjørende konsekvenser, både for pasienten og legen.

I denne episoden snakker Tone Morken med Jesper Blinkenberg og professor Steinar Hunsgård. Jesper er leder for Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og har studert sykehusinnleggelser i sin doktorgrad. Steinar er mangeårig fastlege og var hovedveileder i Jesper sitt doktorgradsarbeid.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013